Своя бухгалтерія: чому українцям варто купувати українські програми обліку?

Сучасна бухгалтерія – вже більше, ніж просто бухгалтерія. Значна кількість юридичної інформації не має відображення в єдиному інформаційному просторі. Разом з новими правилами і законами це ускладнює роботу бухгалтера. Нова програма мусить не лише спростити роботу з документами, але й врахувати специфіку структури і динаміки української системи законодавства.

Для українських підприємств – як державних, так і приватних – наразі важливо обрати раціональну альтернативу забороненим системах обліку.  Швидкість зростання потреб бухгалтера і аудитора вимагають від нової програми бути значно більш досконалою, ніж існуючі. Суттєвим фактором стає гнучкість системи. Однак, не менш важливим є наявність засобів отримання достовірної аналітики. Все це вимагає відмінного знання особливостей українського ринку.

Окремим викликом в контексті останніх подій у країні стає збереження даних. Сьогодні українська компанія може забезпечити повну конфіденційність інформації про діяльність організації. Крім того, А5 Бухгалтерія надає широкі можливості багатовимірного аналізу фінансових даних, здатність одночасного ведення податкового і бухгалтерського обліку, можливість додавати власні аналітичні об’єкти.

Серед інших переваг А5 Бухгалтерія: інтеграція із зовнішніми системами, підтримка міжнародних стандартів бухгалтерського обліку основних засобів, синтетичний облік за багаторівневим планом рахунків, повний альбом типових форм первинного обліку, широкий спектр готових рішень, що враховують специфіку певної ділянки обліку, кількісний облік, можливість вести облік паралельно у різних валютах.