Версія: 1.17.0 від 30.12.2020

№ з/пНазваОпис
1План рахунків
1.1Внесено зміни в план рахунків (модель UBACC): додано позабалансові рахунки відкритих асигнувань (9011, 9012).Внесено зміни в план рахунків (модель UBACC): додано позабалансові рахунки: 
1. Код рахунку: 9011:
Назва рахунку: «Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету».
Батьківській рахунок: 90.
Тип: пасивний.
Позабалансовий: так.
Аналітики: 
обов’язкова — «КЕКВ»;
обов’язкова — «Розрахунковий рахунок».
2. Код рахунку: 9012:
Назва рахунку: «Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету».
Батьківській рахунок: 90. 
Тип: пасивний.
Позабалансовий: так.
Аналітики: 
обов’язкова — «КЕКВ» 
обов’язкова — «Розрахунковий рахунок» 
3. На рахунок 9013 «Відкриті асигнування державного бюджету» додано аналітику:
обов’язкова — «КЕКВ»;
обов’язкова — «Розрахунковий рахунок».
1.2Створено константу «Рахунок відкритих асигнувань».Створено константу  «Рахунок відкритих асигнувань».
1.3Внесено зміни в план рахунків. Зроблено необов’язковою аналітику «Види продукції, робіт та послуг» на рахунках 16, 1611, 1612, 1613.Внесено зміни в план рахунків. Зроблено необов’язковою аналітику «Види продукції, робіт та послуг» на рахунках 16, 1611, 1612, 1613.
1.4Внесено зміни в план рахунків. Зроблено обов’язковою аналітику ТМЦ та Партії ТМЦ на рахунках 66, 6611, 27, 2711Внесено зміни в план рахунків, а саме: 
зроблено обов’язковою аналітику ТМЦ та Партії ТМЦ на рахунках 66, 6611, 27, 2711.
2Базовий функціонал
2.1Створено роль «Рядовий бухгалтер».Створено роль «Рядовий бухгалтер». 
Права доступу аналогічні до прав ролі «Головний бухгалтер», виключено доступ до ярликів: 
«Закриття звітного періоду => «Налагодження регламентованих операцій»,
«Регламентована звітність» => «Налагодження звітів»,
«Налаштування».
2.2Базовий функціонал. Відновлення видалених документів. Додано поля в список.Форма «Масова обробка». Кнопка «Видалені документи». Нові поля в списку відновлення видалених документів: 
«Користувач» (що видалив документ),
«Дата дії» (видалення).
2.3На формах сутностей «Списання ТМЦ» та «Переміщення ТМЦ» додано сторінку «Підписанти».На формах «Списання ТМЦ» та «Переміщення ТМЦ» додана сторінка «Підписанти» (після сторінки «Комісія»). 
Значення модна вибрати з довідника «Співробітники організації».
2.4Внесено зміни в правило заповнення аналітики «Сегмент контрагента» по документах відповідно до переліку.Внесені зміни в правило заповнення аналітики «Сегмент контрагента», а саме: значення аналітики буде отримуватися з атрибуту «Тип покупця/постачальника» довідника «Тип договору».
Перелік сутностей та різновидів операцій, в яких необхідно застосувати зміни: 
«Платіжне доручення (вихідне)», різновид операції — «Повернення грошових коштів покупцю», «Повернення одержаних авансів», «Розрахунки з контрагентами».
«Вхідне платіжне доручення», різновид операції — «Оплата від покупця», «Розрахунки за одержаними авансами».
«Розрахунки з покупцями», різновид операції — «Реалізація товарів та послуг».
«Повернення від покупця», різновид операції — «Повернення від покупця».
3Банк
3.1Створено документ «Відомість на виплату за авансовими звітами».1. Створено документ «Відомість на виплату за авансовими звітами». 
Форма призначена для даних відомості на виплату за авансовими звітами для передання в банк та створення документу «Платіжне доручення (вихідне)».
При додаванні примірника деталі вручну обирається «Співробітник», автоматично заповнюється атрибут «ІПН».
За додання списком — згідно з правилами формування даних заповнюється детальна частина вкладки «Відомість».
При автоматичному заповненні списком, необхідно виводити кредитове сальдо по «Рахунку обліку (за розрахунками з підзвітними особами)», в розрізі «Cпівробітників» по організації та джерела фінансування станом на дату документу. Значення атрибуту «Дата авансового звіту» має бути аналогічним даті документа «Авансовий звіт» по співробітнику із найпізнішою датою. 
Важливо! Якщо «Рахунок обліку (за розрахунками з підзвітними особами)» валютний, сальдо в документ буде виводитись в гривні.
2. Додано можливість створення файла відомості на виплату за авансовими звітами для передачі в банк відповідно до правил формування такого файлу.
Структура файла в форматі DBF.
Метод оброблення для поточного банку вказано в довіднику банків. За замовчуванням використовуватиметься тип файла експорту, вказаний в довіднику банків для обраного банку.
Для документа встановлюється ознака «Створено файл експорту».
Якщо натиснути кнопку «Створити файл експорту» для документа з ознакою «Створено файл експорту», то ви отримаєте повідомлення «Для поточного реєстра відомості на виплату за авансовими звітами вже створений файл експорту. Створити повторно?» з варіантами відповіді «Так»/«Ні». Якщо відповідь «Так», то файл буде сформовано повторно.
3. При натисканні кнопки «Додати новий» на атрибуті «Платіжне доручення» створюється документ «Платіжне доручення (вихідне)»
3.2Нова операція: «Платіжне доручення (вихідне)».

«Розрахунки з підзвітними особами» на підставі відомості.
Для документа «Платіжне доручення (вихідне)» додана операція «Виплата за авансовими звітами» для перерахування коштів підзвітним особам на карткові рахунки згідно з авансовими звітами.
Для типу операції «Виплата за авансовими звітами» передбачена можливість додання «Відомості на виплату за авансовими звітами» як документа-підстави. 
Додані правила формування проведень документа «Платіжне доручення (вихідне)» з типом операції «Виплата за авансовими звітами» — проведення формується по кожному співробітнику, який заданий в формі «Відомість на виплату за авансовими звітами».
3.3Створено документ «Відновлення касових видатків» та розроблено логіку проведень.Створено форму нового документа «Відновлення касових видатків».
Форма призначена для внесення інформації щодо вхідних платіжних доручень.
Передбачено два варіанти заповнення детальної частини вкладки «Загальне»:
по обраному значенню атрибута «Платіжне доручення»;
за даними бухгалтерського обліку.
Правило відбору даних при заповненні детальної частини вкладки «Загальне» за даними бухгалтерського обліку: отримати від’ємне сальдо на дату документу по Дт рахунка, вказаному в атрибуті «Рахунок обліку банку» за аналітикою «Джерело фінансування» = значення з атрибуту «Джерело фінансування» та «Розрахункові рахунки» = значення з атрибуту «Р/р організації» 
Правило автоматичного заповнення атрибутів детальної частини «Загальне» за даними бухгалтерського обліку: 
КЕКВ відновлення (sia_docRecoveryCashExpensesDt.dictEcID) = КЕКВ за даними бухгалтерського обліку
3.4Внесено зміни в логіку проведень для документів «Платіжне доручення (вхідне)» та «Платіжне доручення (вихідне)». Аналітику «КЕКВ»/ «Стаття витрат» заповнюється з детальної частини.Внесені зміни в логіку проведень для документів «Платіжне доручення (вхідне)» та «Платіжне доручення (вихідне)», а саме: аналітику «КЕКВ» заповнювати з детальної частини, як для рахунків Дт, так й для рахунків Кт. 
«Платіжне доручення (вхідне)»:
- оплата від покупця,
- розрахунки за одержаними авансами,
- надходження асигнувань,
- надходження в натуральній формі,
- надходження соц. страхування,
- повернення грошових коштів постачальником,
- інше.
«Платіжне доручення (вихідне)»:
- розрахунки з контрагентами,
- списання в натуральній формі,
- продаж валюти,
- купівля валюти,
- перерахування на картку співробітникам,
- перерахування податків,
- відновлення джерела фінансування,
- виплата заробітної плати,
- виплата аліментів та утримання за виконавчими листами,
- перерахування податків (платіжна відомість по зп), 
- повернення грошових коштів покупцю,
- повернення одержаних авансів,
- інше.
3.5Для документа «Вхідне платіжне доручення» створено різновид операції «Відкриття асигнувань» та відповідні проведення.Для документа «Вхідне платіжне доручення» створено різновид операції «Відкриття асигнувань».
Якщо задана константа «Рахунок відкритих асигнувань», то формуються проведення. Інакше виводиться повідомлення про те, що ця константа не задана.
Проведення для різновиду операції «Відкриття асигнувань»: 
Рахунок Дт береться з константи «Технологічний рахунок».
Рахунок Кт береться з константи «Рахунок відкритих асигнувань».
3.6Документ «Вихідне платіжне доручення».
Додано проведення з обліку асигнувань.
Для документа «Вихідне платіжне доручення» для операцій:
- розрахунки з контрагентами,
- перерахування на картку співробітникам,
- перерахування податків,
- виплата заробітної плати,
- виплата аліментів та утримання за виконавчими листами,
- перерахування податків (платіжна відомість по зп),
- виплата за авансовими звітами.
Якщо задана константа «Рахунок відкритих асигнувань», а атрибут «Джерела фінансування» «Вид фонду» має значення «Загальний», додані додаткові проведення:
1. Надходження відкритих асигнувань.
Рахунок Д береться з Рахунок обліку банку
Рахунок К береться з Джерела фінансування. Рахунок доходу
2. Касові надходження (надходження асигнувань).
Рахунок Д береться з Константи. Технологічний рахунок
Рахунок К береться з Джерело фінансування. Рахунок для платежів (надходження)
3. Використання відкритих асигнувань.
Рахунок Д береться з Константи. Рахунок відкритих асигнувань
Рахунок К береться з Константи. Технологічний рахунок
3.7Для документа «Передача в банк» розроблено алгоритм експорту даних до системи PrivatBank.Для документа «Передача в банк» розроблено алгоритм експорту даних до системи PrivatBank.
3.8Розроблено алгоритм експорту даних до системи iFOBS у форматі DBF (OTP Bank).Розроблено алгоритм експорту даних до системи iFOBS у форматі DBF (OTP Bank).
Внесено зміни в довідник «Банки» вкладка «Налагодження виписки».Внесено зміни в довідник «Банки» «Налагодження виписки» для метода обробки = iFobs, а саме: 
додано можливість експорту («Тип файлу експорту за замовчуванням») в форматі DBF.
4Довідники
4.1Внесено зміни в довідник «Товарно-матеріальні цінності (ТМЦ)». Додано автоматичну генерацію значення в атрибуті «Код»; при створенні копії запису значення атрибуту «Код» не копіюватиВнесені зміни в довідник «Товарно-матеріальні цінності», а саме: 
- для атрибута «Код» застосовувати автоматичну нумерацію відповідно до встановленого шаблону нумерації; 
- при створенні копії запису значення атрибуту «Код» не копіювати.
4.2Внесено зміни в довідники відповідно до переліку. Додано автоматичну генерацію значення в атрибуті «Код».Для атрибута «Код» застосовувати автоматичну нумерація відповідно до встановленого шаблону нумерації. 
Внесені зміни в довідники відповідно до переліку: 
«Джерело фінансування»,
«Місця зберігання (склади)», 
«Види автотранспорту»,
«Вид зобов’язань»,
«Форма договору»,
«Умови поставки Incoterms»,
«Тип покупця/постачальника»,
«Тип прейскуранта»,
«Вид розрахунку»,
«Тип ціни»,
«Штатні одиниці організації»,
«Посади».
4.3Для довідника «Рахунки обліку» атрибут «Рахунок витрат» зроблено необов’язковим.Для довідника «Рахунки обліку ТМЦ» атрибут «Рахунок витрат» зроблено необов’язковим.
4.4Внесено зміни в довідник «Контрагент».Внесено зміни в довідник «Контрагент», а саме зроблено обов’язковим атрибут «ЄДРПОУ/РНОКПП» у разі якщо атрибут «Нерезидент» = Так (1)».
4.5Створено довідник «Тип ціни».Створено довідник «Тип ціни».
4.6Створено довідник «Норми витрат палива».Створено довідник «Норми витрат палива».
4.7Створено довідник «Види авто»Створено довідник «Види авто».
5Нематеріальні активи
5.1Створено різновид операції «Передача у консервацію (без витрат) НА» Для документа «Передача у модернізацію/ремонт НА»1. Створено різновид операції «Передача у консервацію (без витрат) НА» Для документа «Передача у модернізацію/ремонт НА».
2. Створено правила проведення для різновиду операції «Передача у консервацію (без витрат) НА»:
- проведення не формуються;
- переводить документ у стан «Проведений»;
- виконується зміна стану щодо поточних НА на «На модернізації/консервації».
3. При проведенні додано запис у «Історичність», для якої буде змінений стан картки НА:
Документ — підстава зміни.
Дата початку дії запису.
Стан НА.
5.2Створено різновид операції «Повернення з консервації (без витрат) НА» для документа «Повернення з модернізації/ремонту НА».1. Створено різновид операції «Повернення з консервації (без витрат) НА» для документа «Повернення з модернізації/ремонту НА».
2. Для нового різновиду операції на сторінці «Загальне» форми документу зроблено необов’язковими наступні атрибути:
«Кап. інвестиція»,
«Рахунок кап. інвестицій».
3. Створено для різновиду операції «Повернення з консервації (без витрат) НА» правила: 
бухгалтерські проведення не формувати,
при проведенні змінювати стан щодо поточних НА на «Введений в експлуатацію».
4. Не формувати проведення для різновиду операції «Повернення з консервації (без витрат) НА». 
5. Історичність змінювати відповідно:
- документ — підстава зміни,
- дата початку дії запису,
- первісна (переоцінена) вартість,
- строк корисного використання.
5.3Документи «Введення в експлуатацію НА» та «Введення в експлуатацію ІНМА». На форму документа додано атрибут «Висновок комісії» та додано логіку передзаповнення друкованих форм.1. На формах «Введення в експлуатацію НА» та «Введення в експлуатацію ІНМА», сторінка «Комісія» — додано атрибут «Висновок комісії» (текстове поле, не обов’язкове, активне для читання та редагування).
2. Для документа «Введення в експлуатацію ІНМА» додано друковану форму «Акт приймання-передачі ІНМА».
3. Для друкованої форми «Акт приймання-передачі основних засобів» документа «Введення в експлуатацію НА» та друкованої форми «Акт приймання-передачі ІНМА» документа «Введення в експлуатацію ІНМА» додано логіку заповнення атрибутів: 
Коротка характеристика об’єкта(-ів) — заповнювати з картки НА (ІНМА), значенням атрибута «Характеристика».
Об’єкт технічним умовам відповідає/не відповідає — заповнювати текстом: «відповідає».
Висновок комісії — заповнювати значенням атрибуту «Висновок комісії», сторінка «Комісії».
4. Для друкованої форми «Акт введення в експлуатацію основних засобів» документа «Введення в експлуатацію НА» та друкованої форми «Акт введення в експлуатацію ІНМА» документа «Введення в експлуатацію ІНМА» додано логіку заповнення атрибутів: 
Коротка характеристика об’єкта(-ів) — заповнювати з картки НА (ІНМА), значенням атрибуту «Характеристика».
Об’єкт технічним умовам відповідає/не відповідає — заповнювати текстом: «відповідає». 
Доробка не потрібна/потрібна — заповнювати текстом: «не потрібна».
Висновок комісії — заповнювати значенням атрибуту «Висновок комісії», сторінка «Комісії». 
5.4Внесено зміни в документ «Картка НА/ІНМА». Додано вкладку «Дорогоцінні метали».Внесено зміни в документ «Картка НА/ІНМА», а саме додано вкладку «Дорогоцінні метали».
5.5Внесено зміни в документ «Введення в експлуатацію НА/ІНМА». Додано вкладку «Дорогоцінні метали».Внесено зміни в документ «Введення в експлуатацію НА/ІНМА», а саме: додано вкладку «Дорогоцінні метали».
6Інші нематеріальні активи
6.1Внесено зміни в форму документу «Вибуття ІНМА». Внесені зміни в форму документу «Вибуття ІНМА», а саме:
атрибут «Джерело фінансування» перенесено із шапки в детальну частину та розміщено перед атрибутом «КЕКВ».
зроблено необов’язковим атрибут «Джерело фінансування» на формі «Підбору партії ІНМА». 
Внесені зміни в проведення по документу, а саме для всіх проведень документу «Джерело фінансування» вибирати із детальної частини.
6.2Змінено логіку заповнення атрибутів «МВО» та «Підрозділ» на документах НА/ІНМА/Розрахунків з підзвітними особами.1. Змінено логіку заповнення атрибутів «МВО» та «Підрозділ» для перелічених нижче документів, а саме: для шапки документу: якщо на формі документа заповнений атрибут «Місце зберігання», атрибути «МВО» та «Підрозділ» заповнюються автоматично із відповідних атрибутів довідника «Місця зберігання (склади)»; 
Видача під звіт документів 
Списання/повернення з під звіту документів 
Введення в експлуатацію НА 
Введення початкових залишків по НА 
Передача в монтаж НА 
Введення початкових залишків ІНМА 
Введення в експлуатацію ІНМА 
2. На Шапці перелічених документів атрибут «Підрозділ» розмістити після атрибуту »МВО»:
Видача під звіт документів 
Списання/повернення з під звіту документів 
Введення в експлуатацію НА 
Введення початкових залишків по НА 
Передача в монтаж НА 
Введення початкових залишків ІНМА 
Введення в експлуатацію ІНМА
7Основні засоби
7.1Розроблено друковану форму «Акт інвентаризації об’єктів державної власності, що пропонуються до списання» Для документа «Інвентаризація НА» Розроблено друковану форму «Акт інвентаризації об’єктів державної власності, що пропонуються до списання» Для документа «Інвентаризація НА»
7.2Розроблено друковану форму «Відомість об’єктів державної власності, що пропонуються до списання» Для документа «Інвентаризація НА» Розроблено друковану форму «Відомість об’єктів державної власності, що пропонуються до списання» Для документа «Інвентаризація НА» 
8Розрахунки з покупцями
8.1Внесено зміни в проведення для детальної частини вкладки Послуги документу «Повернення від покупця».Внесено зміни в проведення для детальної частини вкладки Послуги документу «Повернення від покупця», а саме виконувати проведення №1 на проведення методом сторно: 
Рахунок Дт — Загальне. Рахунок обліку
Рахунок Кт — Сторінка Інше. Рахунок доходів послуг
Сума проведення = Послуги. Сума без ПДВ (-1)
8.2Створено довідник «Тип прейскуранту»Створено довідник «Тип прейскуранту» .
8.3Створено документ «Прейскурант»Створено документ «Прейскурант»
8.4Внесено зміни в Документ «Договір». Змінено логіку заповнення атрибуту ЦінаЗмінено логіку заповнення атрибуту «Ціна» на вкладці «ТМЦ» та «Послуги» документу «Договір» (Додаткова угода), для якого атрибут «Видом договору» = Договір з покупцем: 
якщо на формі Договору атрибут «Тип договору» заповнений (is not null), то значення ціни по обраній номенклатурі заповнюється із документу «Прейскурант». При цьому, якщо «Прейскурант» містить декілька однакових позицій (для вкладки «ТМЦ» унікальність перевіряється по атрибуту «ТМЦ» + Партія ТМ), для вкладки «Послуги» — по атрибуту «Номенклатура»), в документ вноситься значення ціни з більш пізнішою датою «Період дії ціни з» або значення ціни з атрибуту «Ціна з урахуванням знижки», якщо атрибут «Дата договору» в межах «Період дії знижки з» та «Період дії знижки по»; 
інакше — пусто.
8.5Внесено зміни в Документ»Рахунки-фактури покупців» та «Розрахунки з покупцями» . Змінено логіку заповнення атрибуту ЦінаЗмінено логіку заповнення атрибуту «Ціна» на вкладці «ТМЦ»та «Послуги» в документах «Рахунки-фактури покупців» та «Розрахунки з покупцями», а саме: 
якщо на формі пов’язаної документу «Договір» атрибут «Тип договору» заповнений (is not null), то значення ціни по обраній номенклатурі заповнюється із документу «Прейскурант». При цьому, якщо «Прейскурант» містить декілька однакових позицій (для вкладки «ТМЦ» унікальність перевіряється по атрибуту «ТМЦ» + Партія ТМ), для вкладки «Послуги» — по атрибуту «Номенклатура»), в документ вноситься значення ціни з більш пізнішою датою «Період дії ціни з» або значення ціни з атрибуту «Ціна з урахуванням знижки», якщо атрибут «Дата договору» в межах «Період дії знижки з» та «Період дії знижки по»; 
інакше — пусто.
8.6Внесено зміни в логіку проведень Для документа «Розрахунки з покупцями» різновид операції — «Оренда держмайна (з розрахунком суми зобов’язання перед бюджетом орендарем)». Внесено зміни в логіку проведень Для документа «Розрахунки з покупцями» різновид операції — «Оренда держмайна (з розрахунком суми зобов’язання перед бюджетом орендарем)» , а саме: 
- налаштування Константи для даного виду операції зроблено необов’язковим
9Розрахунки з покупцями, Розрахунки з постачальниками
9.1Внесено зміни в Документ «Договір». Додано атрибут «Тип договору»Внесено зміни в Документ «Договір», а саме: 
додано атрибут «Тип договору» 
9.2Створено довідник «Тип договору»Створено довідник «Тип договору»
ID
Код
Назва
Організація
Батьківський елемент
Форма договору 
Вид зобов’язань (використовується для друкованих форм)
Строк поставки
Умови поставки Incoterms
Гарантійний строк товару
Тип покупця/постачальника
Вид розрахунку 
Тип прейскуранту
Прейскурант
Опис
9.3Створено довідник «Форма договору»Створено довідник «Форма договору» 
Можливі значення для прикладу: усний, письмовий.
9.4Створено довідник «Вид зобов’язань»Створено довідник «Вид зобов’язань»
Вид зобов’язань (договору) за ЦКУ/ ГКУ, наприклад:
Договір купівлі-продажу
Договір поставки
Договір про надання послуг
Договір оренди та ін.
9.5Створено довідник «Умови поставки Incoterms» Створено довідник «Умови поставки Incoterms»
9.6Створено довідник «Тип покупця/постачальника» Створено довідник «Тип покупця/постачальника» 
Можливі значення для прикладу: факультет студента
9.7Створено довідник «Вид розрахунку»Створено довідник «Вид розрахунку»
9.8Внесено зміни щодо заповнення атрибуту «Договір» в друкованих формах відповідно до перелікуВнесено зміни щодо заповнення атрибуту «Договір» в друкованих формах, а саме: 
якщо атрибут «Вид зобов’язань» документу «Тип договору» заповнено (is not null), то виводи в друковану форму:  <Вид зобов’язань (dictCommitmentTypeID)> + «<№> + <Номер договору (sia_docContract.contractNumber)>+ <від> + <Дата договору (sia_docContract.contractDate) (в форматі дд.мм.рррр)) (без часу)>; 
інакше — <Договір> + «<№> + <Номер договору (sia_docContract.contractNumber)>+ <від> + <Дата договору (sia_docContract.contractDate) (в форматі дд.мм.рррр)) (без часу)>. 
Внесено відповідні зміни в друковані форми відповідно до переліку: 
»Рахунок-фактура»документу «Рахунки-фактури покупців»
»Акт виконаних робіт» документу «Розрахунки з покупцями»
»Видаткова накладна»документу «Розрахунки з покупцями» 
»Накладна повернення постачальнику» документу «Повернення постачальнику»
»Накладна повернення від покупця» документу «Повернення від покупця»
9.9Внесено зміни в Документ «Договір» та «Додаткова угода». Додано атрибут «Стан»1. Внесено зміни в Документ «Договір» та «Додаткова угода».
 Додано атрибут «Стан»:
Діючий
Закритий 
значення за замовчуванням: «Діючий» 
обов’язкове 
Активне: для читання та редагування 
2. Додано логіку зміни стану в пов’язаній документу «Додаткова угода»: 
зміна стану документа «Договір» на «Закритий» автоматично призводить до зміни стану в пов’язаних документах «Додаткова угода» на «Закритий» 
3. Додано в список сутностей «Договір» та «Додаткова угода» атрибут «Стан» 
4. Виконано Update script: при встановленні версії з даним функціоналом для вже існуючих договорів/додаткових угод заповнено значення атрибуту «Стан» = «Діючий»
9.10Доповнити умови фільтрації в атрибуті «До договору». Меню вибору з «Договір/додаткова угода» додатково обмежується значенням атрибуту «Стан» = «Діючий»Доповнити умови фільтрації в атрибуті «До договору», а саме: 
меню вибору з «Договір/додаткова угода» додатково обмежується значенням атрибуту «Стан» = »Діючий»
Відповідні зміни внесено для документів: 
»Рахунки-фактури постачальників»; 
»Рахунки-фактури покупців»; 
»Розрахунки з постачальниками»; 
»Розрахунки з покупцями».
Доповнити умови фільтрації в атрибуті «Договір». Меню вибору з «Договір» додатково обмежується значенням атрибуту «Стан» = «Діючий»Доповнити умови фільтрації в атрибуті «Договір», а саме: 
меню вибору з «Договір» додатково обмежується значенням атрибуту «Стан»= «Діючий»
Відповідні зміни внесено для документів: 
»Зобов’язання»
»Фінансове зобов’язання» 
»Авансовий звіт»
9.11Підстава укладення додаткової угоди. Додано значення «Інша»Додано значення «Інша» до списку вибору підстави.
Внесено відповідні зміни в вибір значення атрибуту «Підстава укладення додаткової угоди» документу «Додаткова угода».
9.12Внесено зміни в Документ «Акт звіряння розрахунків». Під час відбору даних виключити з переліку рахунків субрахунки обліку ПДВЗмінено правила відбору даних при формуванні по документу, а саме: 
виключити з переліку рахунків субрахунки обліку ПДВ: 63111, 63112, 63113, 63117.
10Розрахунки з постачальниками
10.1Для виду операції «Надходження на позабалансові рахунки» та «Надходження товарів, робіт, послуг, НА» документу Розрахунки з постачальниками додано можливі аналітики рахунку ДтДля виду операції «Надходження на позабалансові рахунки» та «Надходження товарів, робіт, послуг, НА» документу Розрахунки з постачальниками додано можливі аналітики рахунку Дт: 
Контрагент(за наявності аналітики та її обов’язковасті) 
Договір(за наявності аналітики та її обов’язковасті)
Нариклад, для обліку обліку витрат майбутніх періодів (періодичні видання, тощо), господарська операція віднесення суми попередньої оплати на витрати майбутніх періодів:
Документ: Розрахунки з постачальниками
Вид операції: «Надходження на позабалансові рахунки»
Проведення: Д 2911 – К 62111
10.2Внесено зміни в Документ «Розрахунки з постачальниками». Додано різновид операції «Надходження товарів, робіт, послуг, НА (КЕКВ ПДВ 2800)»Внесено зміни в Документ «Розрахунки з постачальниками», а саме: 
додано новий різновид операції «Надходження товарів, робіт, послуг, НА (КЕКВ ПДВ 2800)»
додано правила формування проведень для виду операції «Надходження товарів, робіт, послуг, НА (КЕКВ ПДВ 2800)». Логіка проведень є копією для виду операції «Надходження товарів, робіт, послуг, НА» із зміненою логікою для аналітики КЕКВ для проведень по ПДВ для Кт рахунку = значення з Константи. КЕКВ ПДВ
11ТМЦ
11.1Створено довідники «Специфікації»   та «Групи специфікацій» Створено довідники «Специфікації» та »Групи специфікацій»
11.2Створено Документ «Комплектація виробу (послуги)». 1. Створено Документ «Комплектація виробу (послуги)» відповідно до специфікації 
2. Створено ярлик Для документа «Комплектація виробу (послуги)» 
3. Створено Список для документів  «Комплектація виробу (послуги)» 
4. Створено проведення Для документа «Комплектація виробу (послуги)
Для кожного детального запису документа додається проведення, при виконанні проведення виконується перевірка наявності кількості  по ТМЦ або партії на поточну дату. 
Якщо партія у документі не встановлена то партія підбирається автоматично по методу встановленому на організації за правилами пошуку партії при списанні.
1 проведення: Списання ТМЦ 
Рахунок Дт — Загальне. Рахунок обліку (виробництва)
Рахунок Кт — ТМЦ. Рахунок обліку
2 проведення: Оприбуткування виробу (послуги) 
Рахунок Дт — Загальне. Рахунок обліку (виробу)
Рахунок Кт -Загальне. Рахунок обліку (виробництва)
11.3Створено Документ «Разукомплектація виробу (послуги)»1. Створено Документ «Разукомплектація виробу (послуги)» відповідно до специфікації 
2. Створено ярлик Для документа «Разукомплектація виробу (послуги)» 
3. Створено Список для документів  «Разукомплектація виробу (послуги)» 
4. Створено проведення Для документа «Разукомплектація виробу (послуги)
Для кожного детального запису документа додається проведення, при виконанні проведення виконується перевірка наявності кількості  по ТМЦ або партії на поточну дату. 
Якщо партія у документі не встановлена то партія підбирається автоматично по методу встановленому на організації за правилами пошуку партії при списанні. 
1 проведення: Повернення ТМЦ на склад
Рахунок Дт — ТМЦ. Рахунок обліку
Рахунок Кт — Загальне. Рахунок обліку (виробництва)
2 проведення: Списання виробу (послуги) 
Рахунок Дт — Загальне. Рахунок обліку (виробництва)
Рахунок Кт -Загальне. Рахунок обліку (виробу)
11.4Створено друковану форму Для документів «Комплектація виробу (послуги)» та «Разукомплектація виробу (послуги)»Створено друковані форми для документів «Комплектація виробу (послуги)» та «Разукомплектація виробу (послуги)» 
11.5Внесено зміни в Документ «Списання ТМЦ». Додано новий різновид операції «Списання ТМЦ переданих за внутривідомчими операціями...», додано атрибут «Контрагент», знято обов’язковість з атрибутів «Місце зберігання», «МВО»для нового виду операціїВнесено зміни в документ «Списання ТМЦ», а саме: 
- додано новий різновид операції «Списання ТМЦ переданих за внутривідомчими операціями (крім ТМЦ отриманих за централізованим постачанням)»; 
- додано атрибут «Контрагент»: доступне лише для виду операції «Списання ТМЦ переданих за внутривідомчими операціями (крім ТМЦ отриманих за централізованим постачанням», меню вибору з довідника «Контрагенти», значення за замовчуванням відсутнє, обов’язкове для виду операції «Списання ТМЦ переданих за внутривідомчими операціями (крім ТМЦ отриманих за централізованим постачанням», Активне: для читання та редагування; 
- знято обов’язковість з атрибутів «Місце зберігання»та «МВО» для виду операції «Списання ТМЦ переданих за ввутривідомчими операціями (крім ТМЦ отриманих за централізованим постачанням)»; 
- скрито атрибути «Місце зберігання» та «МВО» для виду операції «Списання ТМЦ переданих за внутривідомчими операціями (крім ТМЦ отриманих за централізованим постачанням)».
11.6Внесено зміни в Документ «Списання ТМЦ». Додано логіку проведень для виду операції «Списання ТМЦ переданих за внутривідомчими операціями (крім ТМЦ отриманих за централізованим постачанням)»Внесено зміни в Документ «Списання ТМЦ», а саме: додано логіку проведень для виду операції «Списання ТМЦ переданих за внутривідомчими операціями (крім ТМЦ отриманих за централізованим постачанням)»:
Рахунок Дт — Закладка ТМЦ, Рахунок витрат
Рахунок Кт — Закладка ТМЦ. Рахунок обліку (рахунок обліку дебіторської заборгованості за внутрішніми розрахунками)
Аналітики Кт:
КЕКВ
Контрагент
ТМЦ
Партії ТМЦ (опціонально: якщо метод списання ТМЦ = FIFO або ідентифікованої собівартості, то аналітика обов’язкова; якщо середньозважений метод, то аналітика ТМЦ відсутня)
11.7Внесено зміни в форму «Підбір партії ТМЦ» Для документа «Списання ТМЦ». Додано атрибут «Контрагент»Внесено зміни в форму «Підбір партії ТМЦ» Для документа «Списання ТМЦ», різновид операції «Списання ТМЦ переданих за внутрівідомчий операціями (крім ТМЦ отриманих за централізованим постачанням)», а саме: 
- додано атрибут «Контрагент»(атрибут наявний лише на формі, яка використовується для даного виду операції); 
- скрити атрибути «МВО» та «Місце зберігання»;
- додано логіку фільтрації ТМЦ по вказаній аналітиці, у разі її наявності на рахунку (наприклад, рахунок 2711).
12Фінансування
12.1Внесено зміни в друковані форми сутностей «Реєстр зобов’язань», «Реєстр фінансових зобов’язань»1. Внесено зміни в друковані форми сутностей «Реєстр зобов’язань», «Реєстр фінансових зобов’язань», а саме: 
- видалити темплейт та текст «(прізвище)» (»_________________» (прізвище)) 
- змінено правило виведення блоку ПІБ підписантів (Головний бухгалтер (керівник фінансової служби), Виконавець) з «Прізвище та ініціали» на «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ», наприклад: Ольга МЕЖИБОВСЬКА
*Було встановлено Servise Pack на всі пром оточення замовників.
12.2Внесено зміни в форми сутностей модулю «Облік фінансування»: 
Кошторис 
Коригування кошторису 
План асигнувань 
Коригування плану асигнувань 
Зведені показники 
Коригування зведених показників 
А саме: 
1. додано атрибут «без копійок»: boolean, значення за замовчуванням «Ні» (0), Активне: для читання та редагування 
2. додано правило щодо введення даних в комірках сум: 
- якщо атрибут «без копійок» = Ні (0), то дані для введення сум = число з двома знаками після коми; 
- якщо атрибут «без копійок» = Так (1), то дані для введення сум = ціле число
13Регістри обліку
13.1Параметри запуску Карток аналітичного облікуРозроблено форму Параметри запуску Карток аналітичного 
13.2Картки аналітичного обліку. Створено ярликиСтворено ярлики:
Сформувати картку аналітичного обліку
Шаблони карток аналітичного обліку
Головні рахунки карток аналітичного обліку
Налаштування карток аналітичного обліку
13.3Створено Налаштування карток аналітичного облікуСтворено Налаштування карток аналітичного обліку
13.4Створено друковану форму «Картки аналітичного обліку касових видатків».Створено друковану форму «Картки аналітичного обліку касових видатків»
13.5Створено друковану форму «Картки аналітичного обліку фактичних видатків».Створено друковану форму «Картки аналітичного обліку фактичних видатків»
13.6Параметри запуску Карток аналітичного облікуРозроблено форму Параметри запуску Карток аналітичного 
14Регламентні операції, ТМЦ
14.1Коригування вартості списання ТМЦ. Форма налагодженняРозроблено форму «Коригування вартості списання ТМЦ. Налагодження» .
14.2Коригування вартості списання ТМЦ. Проведення (коригування даних методом «донарахування»)Для документа «Коригування вартості списання ТМЦ» створено правила проведення (коригування даних методом «донарахування») .
14.3Коригування вартості списання ТМЦ. Форма списка та форма документаРозроблено форму «Коригування вартості списання ТМЦ» .