Версія: 1.17.0 від 30.12.2020

Примітки до випуску 1.17.0:

 1. Внесли зміни в план рахунків (модель UBACC): додано позабалансові рахунки відкритих асигнувань (9011, 9012).
 2. Створили константу «Рахунок відкритих асигнувань».
 3. Внесли зміни в план рахунків. Тепер аналітика «Види продукції, робіт та послуг» необов’язкова на рахунках 16, 1611, 1612, 1613.
 4. Внесли зміни в план рахунків. Зроблено обов’язковою аналітику ТМЦ та Партії ТМЦ на рахунках 66, 6611, 27, 2711.
 5. Створили роль «Рядовий бухгалтер». Надали права доступу, аналогічні до прав ролі «Головний бухгалтер», виключено доступ до ярликів: Закриття звітного періоду => Налагодження регламентованих операцій, Регламентована звітність => Налагодження звітів, Налаштування.
 6. Додали форму «Масова обробка», кнопку «Видалені документи».
 7. Додали нові поля в списку відновлення видалених документів: «Користувач» (що видалив документ), «Дата дії» (видалення).
 8. Додали сторінку на формах «Списання ТМЦ» та «Переміщення ТМЦ» (після сторінки «Комісія»).
 9. Додали можливість вибору значення з довідника «Співробітники організації».
 10. Внесли зміни в правило заповнення аналітики «Сегмент контрагента», а саме: значення аналітики тепер має отримуватися з атрибуту «Тип покупця/постачальника» довідника «Тип договору». Перелік сутностей та видів операцій, у яких необхідно застосувати зміни: «Платіжне доручення (вихідне)», тип операції = Повернення грошових коштів покупцю, Повернення одержаних авансів, Розрахунки з контрагентами; «Вхідне платіжне», тип операції = Оплата від покупця, Розрахунки за одержаними авансами, «Розрахунки з покупцями», тип операції = Реалізація товарів та послуг, «Повернення від покупця», тип операції = Повернення від покупця.
 11. Створили документ «Відомість на виплату за авансовими звітами».
 12. Розробили функціонал створення файлу відомості на виплату за авансовими звітами для передачі в банк відповідно до правил формування такого файлу.
 13. Для документа «Платіжне доручення (вихідне)» додали операцію «Виплата за авансовими звітами» для перерахування коштів підзвітним особам на карткові рахунки згідно з авансовими звітами.
 14. Для типу операції «Виплата за авансовими звітами» передбачена можливість додання «Відомості на виплату за авансовими звітами» як документа-підстави.
 15. Додали правила формування проведень документа «Платіжне доручення (вихідне)» з типом операції «Виплата за авансовими звітами» — проведення формується по кожному співробітнику, який заданий у формі «Відомість на виплату за авансовими звітами».
 16. Створили документ «Відновлення касових видатків» та розробили логіку проведень.
 17. Внесли зміни в логіку проведень для документів «Платіжне доручення (вхідне)» та «Платіжне доручення (вихідне)». Аналітику «КЕКВ» / «Стаття витрат» заповнювати з детальної частини.
 18. Для документа «Вхідне платіжне доручення» створили тип операції «Відкриття асигнувань» та відповідні проведення.
 19. Для документа «Вихідне платіжне доручення» додали проведення з обліку асигнувань.
 20. Розробили алгоритм експорту даних до системи PrivatBank для документа «Передача в банк».
 21. Розробили алгоритм експорту даних до системи iFOBS у форматі.dbf (ОТР Bank).
 22. Внесли зміни в довідник «Банки» вкладка «Налагодження виписки».
 23. Внесли зміни в довідник «Товарно-матеріальні цінності (ТМЦ)». Додали автоматичну генерацію значення в атрибуті «Код», при створенні копії запису значення атрибута «Код» не копіювати.
 24. Внесли зміни в довідники відповідно до переліку. Додано автоматичну генерацію значення в атрибуті «Код».
 25. Для довідника «Рахунки обліку ТМЦ» атрибут «Рахунок витрат» зробили необов’язковим.
 26. Внесли зміни в довідник «Контрагент», а саме зробили обов’язковим атрибут «ЄДРПОУ/РНОКПП» у разі, якщо атрибут «Нерезидент» = Так (1).
 27. Створили довідник «Тип ціни».
 28. Створили довідник «Норми витрат палива».
 29. Створили довідник «Види авто».
 30. Внесли зміни у форму документу «Вибуття ІНМА».
 31. Змінили логіку заповнення атрибутів «МВО» та «Підрозділ» для перелічених нижче документів. Для шапки документу: якщо на формі документа заповнений атрибут «Місце зберігання», атрибути «МВО» та «Підрозділ» заповнюються автоматично із відповідних атрибутів довідника «Місця зберігання (склади)».
 32. Створили тип операції «Передача в консервацію (без витрат) НА» для документа «Передача в модернізацію/ремонт НА».
 33. Створили тип операції «Повернення з консервації (без витрат) НА» для документа «Повернення з модернізації/ремонту НА».
 34. На форму документу «Введення в експлуатацію НА (ІНМА)» додали атрибут «Висновок комісії» та додали логіку передзаповнення друкованих форм.
 35. Внесли зміни в документ «Картка НА/ІНМА». Додали вкладку «Дорогоцінні метали».
 36. Внесли зміни в документ «Введення в експлуатацію НА/ІНМА». Додали вкладку «Дорогоцінні метали».
 37. Розробили друковану форму «Акт інвентаризації об’єктів державної власності, що пропонуються до списання» для документа «Інвентаризація НА».
 38. Розробили друковану форму «Відомість об’єктів державної власності, що пропонуються до списання» для документа «Інвентаризація НА».
 39. Внесли зміни в проведення для детальної частини вкладки «Послуги» документу «Повернення від покупця».
 40. Створили довідник «Тип прейскуранта».
 41. Створили документ «Прейскурант».
 42. Внесли зміни в документ «Договір». Змінили логіку заповнення атрибута «Ціна».
 43. Внесли зміни в документ «Рахунки-фактури покупців» та «Розрахунки з покупцями». Змінили логіку заповнення атрибута «Ціна».
 44. Внесли зміни в логіку проведень для документа «Розрахунки з покупцями» тип операції = «Оренда держмайна (з розрахунком суми зобов’язання перед бюджетом орендарем)», а саме: налаштування константи для цього типу операції зроблено необов’язковим.
 45. Внесли зміни в документ «Договір», а саме: додали атрибут «Тип договору».
 46. Створили довідник «Тип договору».
 47. Створили довідник «Форма договору».
 48. Створили довідник «Тип зобов’язань».
 49. Створили довідник «Умови поставки Incoterms».
 50. Створили довідник «Тип покупця/постачальника».
 51. Створили довідник «Тип розрахунку».
 52. Внесли зміни щодо заповнення атрибуту «Договір» у друкованих формах відповідно до переліку, а саме: якщо атрибут «Вид зобов’язань» документу «Тип договору» заповнено (is not null), то виводи в друковану форму: <Вид зобов’язань (dictCommitmentTypeID)> + <№> + <Номер договору (sia_docContract.contractNumber)>+ <від> + <Дата договору (sia_docContract.contractDate) (у форматі дд.мм.рррр)) (без часу)>; інакше — <Договір> + <№> + <Номер договору (sia_docContract.contractNumber)>+ <від> + <Дата договору (sia_docContract.contractDate) (у форматі дд.мм.рррр)) (без часу)>.
 53. Внесли зміни в Документ «Договір» та «Додаткова угода». Додали атрибут «Стан»: «Діючий», «Закритий».
 54. Додали логіку зміни стану документу «Додаткова угода»: зміна стану документа «Договір» на «Закритий» автоматично призводить до зміни стану в пов’язаних документах «Додаткова угода» на «Закритий».
 55. Додали в список сутностей «Договір» та «Додаткова угода» атрибут «Стан». Виконали Update script: при встановленні версії з цим функціоналом для вже існуючих договорів/додаткових угод значення атрибута «Стан» заповнюється як «Діючий».
 56. Доповнили умови фільтрації в атрибуті «До договору». Меню вибору з «Договір/додаткова угода» додатково обмежується значенням атрибута «Стан» = «Діючий».
 57. Доповнили умови фільтрації в атрибуті «Договір». Меню вибору з «Договір» додатково обмежується значенням атрибуту «Стан» = «Діючий».
 58. Додали значення «Інша» до списку вибору підстав. Внесли відповідні зміни у вибір значення атрибута «Підстава укладення додаткової угоди» документа «Додаткова угода».
 59. Змінили правила відбору даних при формуванні по документу, а саме: виключили з переліку рахунків субрахунки обліку ПДВ: 63111, 63112, 63113, 63117.
 60. Для типу операції «Надходження на позабалансові рахунки» та «Надходження товарів, робіт, послуг, НА» документа «Розрахунки з постачальниками» додали можливі аналітики рахунку Дт: «Контрагент» (за наявності аналітики та її обов’язковості) та «Договір» (за наявності аналітики та її обов’язковості).
 61. Внесли зміни в документ «Розрахунки з постачальниками», а саме: додали новий тип операції «Надходження товарів, робіт, послуг, НА (КЕКВ ПДВ 2800)», додали правила формування проведень для типу операції «Надходження товарів, робіт, послуг, НА (КЕКВ ПДВ 2800)». Логіка проведень є копією для типу операції «Надходження товарів, робіт, послуг, НА» зі зміненою логікою для аналітики КЕКВ для проведень по ПДВ для Кт рахунку = значення з Константи. КЕКВ ПДВ.
 62. Створили довідники «Специфікації» та «Групи специфікацій».
 63. Створили документ «Комплектація виробу (послуги)».
 64. Створили документ «Разукомплектація виробу (послуги)».
 65. Створили друковану форму для документів «Комплектація виробу (послуги)» та «Разукомплектація виробу (послуги)».
 66. Внесли зміни в документ «Списання ТМЦ». Додали новий тип операції «Списання ТМЦ переданих за внутрівідомчими операціями…», додали атрибут «Контрагент», зняли обов’язковість з атрибутів «Місце зберігання» і «МВО» для нового типу операції.
 67. Внесли зміни в документ «Списання ТМЦ». Додали логіку проведень для типу операції «Списання ТМЦ переданих за внутрівідомчими операціями (крім ТМЦ отриманих за централізованим постачанням)».
 68. Внесли зміни у форму «Підбір партії ТМЦ» для документа «Списання ТМЦ». Додано атрибут «Контрагент».
 69. Внесли зміни в друковані форми сутностей «Реєстр зобов’язань», «Реєстр фінансових зобов’язань».
 70. Внесли зміни у форми сутностей модуля «Облік фінансування». Додали атрибут «без копійок», додали правило введення даних щодо сум.
 71. Розробили форму «Параметри» запуску Карток аналітичного обліку..
 72. Створили ярлики: «Сформувати картку аналітичного обліку», «Шаблони карток аналітичного обліку», «Головні рахунки карток аналітичного обліку», «Налаштування карток аналітичного обліку».
 73. Створили «Налаштування карток аналітичного обліку».
 74. Створили друковану форму «Картки аналітичного обліку касових видатків».
 75. Створили друковану форму «Картки аналітичного обліку фактичних видатків».
 76. Розробили форму Параметри запуску Карток аналітичного обліку.
 77. Розробили форму «Коригування вартості списання ТМЦ. Налагодження».
 78. Для документа «Коригування вартості списання ТМЦ» створили правила проведення (коригування даних методом «донарахування»).
 79. Розробили форму «Коригування вартості списання ТМЦ».