Спливає строк подання фінансової звітності за рік. Хто, кому і коли звітує?

Місяць лютий для кожного бухгалтера означає подання фінансової звітності за минулий рік. Щоби впоратись із завданням успішно та швидко, слід звернути увагу на базові питання підбиття підсумків року 2017-го.
Мова, перш за все, про вимоги до складання і подання звітів за рік. Незважаючи на те, що з 01.01.2018 р. в Закон № 996 було внесено зміни щодо правил складання і подання фінансової звітності, експерти вважають, що при заповненні форм фінзвітності за 2017 рік варто керуватися «старими» правилами.
Хто подає звіти? Усі юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності. Фінансову звітність і консолідовану фінансову звітність складають відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) або міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Звітуючи за 2017 рік, МСФЗ мають керуватися: ПАТ, банки, страхові компанії, кредитні спілки, підприємства, що надають фінансові послуги, крім страхування та пенсійного забезпечення, що здійснюють діяльність з недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюють допоміжну діяльність у сферах фінансових послуг і страхування, а також – за самостійним рішенням особи. Усі інші юридичні особи складають фінансову звітність, відповідно до національних П(С)БО. Крім того, суб’єкти господарювання, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, мають скласти і подати консолідовану фінансову звітність за 2017 рік. Об’єднання підприємств, крім власної звітності – зведену фінансову звітність за рік. До неї включають інформацію за всіма підприємствами, які входять до складу об’єднань, якщо це передбачено установчими документами таких об’єднань відповідно до законодавства (джерело – Закон № 996 у редакції, що діяла до 01.01.2018 р.).

Кому подаються звіти? Підприємства зобов’язані подати звіти: органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, органам виконавчої влади та іншим користувачам, згідно із законодавством (органам державної статистики).
Крім того, платники податку на прибуток мають подавати квартальну або річну фінансову звітність до органу ДФСУ разом з відповідною декларацією із цього податку – в порядку, передбаченому для подання податкової декларації (з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ. п. 46.2 ПКУ і п. 2 Порядку № 419). До ДФСУ звітність подають також неприбуткові підприємства, установи та організації. Нагадуємо, що зараз фінансова звітність є додатком до декларації з податку на прибуток та її невід’ємною частиною. Платники єдиного податку груп 3 і 4 не зобов’язані подавати фінансову звітність до органів ДФСУ.

Звітний період – календарний рік. (ч. 1 ст. 13 Закону № 996). Якщо підприємство тільки створене у звітному році, то у перший звітний період у них може бути менше 12 місяців, але не може бути більше 15 місяців (ч. 2 ст. 13 Закону № 996). Однак це правило не діє щодо подання фінзвітності до органів ДФСУ разом з декларацією з податку на прибуток. Перший податковий (звітний) період для новостворених підприємств починається з дати, на яку припадає початок обліку суб’єкта господарювання як платника податку. Закінчується – останнім календарним днем податкового періоду, в якому відбулася постановка на облік. Саме за цей період мають звітувати ДФСУ новостворені підприємства вперше. При цьому, разом з декларацією з податку на прибуток, нове підприємство має подати і фінансову звітність за цей період. Особливі умови існують для виробників сільгосппродукції, що брали річний податковий звіт: подають з відповідною податковою декларацією звіт за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік і за перше півріччя поточного звітного року (абзац третій п. 46.2 ПКУ).
Граничні строки подання річної звітності встановлює Порядок № 419. Звичайна фінансова звітність подається не пізніше 28 лютого, наступного за звітним. Консолідована і зведена звітність – не пізніше 15 квітня року, наступного за звітнім.
Платники податку на прибуток подають річну звітність до органів ДФСУ у строки, передбачені для подання декларації із цього податку (абзац другий п. 5 Порядку № 419). В органи статистики законодавство встановлює різні строки подання. Зокрема, до Державної служби статистики — не пізніше 28 лютого, до ДФС — не пізніше 1 березня. Отже, подати річну фінансову звітність потрібно не пізніше 28 лютого, тобто раніше граничного строку подання декларації з податку на прибуток (1 березня). Нагадуємо, що датою подання фінансової звітності вважають день її фактичної передачі за призначенням.

Бажаємо вчасно і правильно подати фінансові звіти за минулий рік!