Версія: 1.23.0 від 28.04.2021

Примітки до випуску 1.23.0:

 1. На формі «Організація» додано поле «Кількість призначень (фактично)».
 2. У дереві «Штатна книга» виведено загальну кількість посад організації.
 3. Якщо кількість призначених на посаду працівників менша за кількість ставок на посаді, виводиться рядок із вакансією.
 4. При розрахунку надбавок враховується підвищення до окладу за тарифним розрядом.
 5. Додано виведення рядку з тимчасовою вакансією, але не заповнювати колонки кількості та суми фонду.
 6. Якщо заповнити значення атрибуту «Заклад освіти», воно може бути автоматично використане в полі «Ким виданий» у блоці «Документ».
 7. Удосконалено форматування довідки.
 8. Удосконалено друковану форму довідки «Право на відпустку».
 9. Для працівників, посада яких ліквідована станом на дату формування списку, назви посади та підрозділу виводяться станом на дату ліквідації.
 10. Обов’язково виводиться попередження, що в наказі не заповнене поле «Підстави».
 11. Обов’язково виводиться попередження, що посада, на яку призначають працівника, уже укомплектована.
 12. Розроблені нові пункти наказів для можливості призначення та переведення працівників «поза штат».
 13. Додали перевірку наявності працівників, що призначені або призначаються на посаду, враховуючи призначення поточного наказу.
 14. Для фахівців, які відповідають за ведення наказів призначення керівників підлеглих організацій, надали можливість обирати картки працівника як із підлеглої організації (якщо там уже існує картка особи), так і з переліку електронних карток власної організації.
 15. Забезпечили можливість переведення на безстроковий договір працівника, який працює на місці декретної особи (що звільняється).
 16. На формі наказу додали можливість внести дію «Скасування відпустки».
 17. Забезпечили можливість надання відпусток для позаштатних працівників.
 18. У наказі про відрядження збільшили вдвічі ширину поля «Мета відрядження».
 19. Удосконалили порядок формування наказу та його друкованої форми.
 20. Удосконалили форму та друковану форму наказу.
 21. У наказі надали можливість зазначати умову роботи «зі збереженням денної норми робочого часу» (для переходу на «гнучкий» режим роботи).
 22. Додали можливість вказувати необхідність надання матеріальної допомоги та контролю надання матеріальної допомоги один раз на рік.
 23. Удосконалили електронну форму посадової інструкції.
 24. Удосконалили список невикористаних відпусток.
 25. Створили довідник «Військова служба».
 26. У довідник типів стягнень додали блок полів для налаштування друкованої форми наказу про дисциплінарне стягнення.
 27. Додали константу загальносистемного налаштування «Штатний розпис. Заборонити підпорядкування до посад».
 28. Удосконалили роль «Відповідальний за преміювання персоналу» — тепер користувачі з цією роллю матимуть доступ до всіх типів наказів із блоку «Надбавки, доплати та премії».
 29. Удосконалили права доступу для груп ролей. Тепер використовуються окремі групи доступу: «Фахівець із внесення наказів підлеглих організацій» — можливість ведення тільки наказів по ЦА. «Фахівець з обліку персоналу» — можливість ведення тільки підлеглих організацій (ТУ).