Версія: 1.4.0 від 26.03.2021

Примітки до випуску 1.4.0:

 1. Додали сторінку «Підписанти» на формах документів «Розрахунків з покупцями» та «Обліку фінансування».
 2. Змінили логіку заповнення друкованих форм в частини підписантів.
 3. Додали сторінку «Підписанти» на формах сутностей Списання ТМЦ» та Переміщення ТМЦ».
 4. Створили спільну функціональність «Масова обробка» зі списків довідників: додали кнопку на верхній панелі списків довідників, яка викликає модальне вікно «Масова обробка».
 5. Додали логіку заповнення аналітики «Сегмент контрагента» по документах відповідно до переліку.
 6. Розробили алгоритм експорту даних до системи iFOBS у форматі .dbf (ОТР Bank).
 7. Створили ярлик «Відомість на виплату за авансовими звітами». Розміщено після ярлика «Авансовий звіт».
 8. Створили довідник «Предмет договору».
 9. Створили довідник «Норми витрат палива».
 10. Створили перелік «Групи авто». Значення: Легковий, Вантажний, Трактор, Автобус.
 11. Створили довідник «Види авто».
 12. Створили довідник «Вид місця зберігання (групи)».
 13. Розробили експорт в форматі XML-форм № 1-мс і 2-мс «Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». Структура електронного документа звітності Державної служби статистики України та особливостей визначених в Особливості формування файлу XML для ДСС.
 14. Внесли зміни в «Форма № 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». Версія S0111004, а саме: додали значення атрибута «дата по» = 31.12.2020.
 15. Розробили форму введення/друку звіту «Форма № 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» версії S0111005 (чинна з 01.01.2021 р.).
 16. Створили форму «Розподіл витрат майбутніх періодів».
 17. Передача в монтаж НА. Додали сторінку «Додаткові витрати». Додали логіку проведень.
 18. Створили сутність «Взаєморозрахунки з контрагентами в 1ДФ. Налагодження».
 19. Створили довідник «Ознаки доходів фізичних осіб».
 20. Створили довідник «Ставки ПДФО».
 21. Створили сутність «Взаєморозрахунки з контрагентами в 1ДФ».
 22. Створили друковану форму для сутності «Витрат майбутніх періодів».
 23. Створили друковану форму сутності «Витрат майбутніх періодів».
 24. Створили проведення для сутності «Витрат майбутніх періодів».
 25. Створили сутність «Витрат майбутніх періодів». Форма внесення.
 26. Створили довідник «Розподіл витрат між типами центрів».
 27. Створили довідник «Центри витрат».
 28. Створили проведення сутності «Разукомплектація виробу (послуги)».
 29. Створили сутність «Разукомплектація виробу (послуги)». Форма внесення.
 30. Створили друковану форму для сутностей «Комплектація виробу (послуги)» та «Разукомплектація виробу (послуги)».
 31. Створили проведення сутності «Комплектація виробу (послуги)».
 32. Створили довідники «Специфікації» та «Групи специфікацій».
 33. Створили сутність «Комплектація виробу (послуги)». Форма внесення.
 34. Створили ролі для нової сутності «Розподіл витрат майбутніх періодів».
 35. Створили ролі для нових сутностей: «Комплектація виробу (послуги)» та «Разукомплектація виробу (послуги)».
 36. Створили ролі для нової сутності «Витрати майбутніх періодів».
 37. Внесли зміни в бухгалтерські звіти. Збільшили кількість символів під час додавання значення за допомогою «гарячих клавіш» (ctrl+V).
 38. Внесли зміни в сутність «Податкова накладна. Змінено компоновку полів для атрибутів «Загальна сума«, «Сума ПДВ«, «Сума без ПДВ».
 39. Внесли зміни в сутність «Реєстр платіжних доручень«, «Реєстр зобов`язань«, «Реєстр фінансових зобов`язань». Розширили логіку заповнення атрибутів NDOC, DATEDOC, NDOCU та DATEDOCU.
 40. Внесли зміни в довідник «Банки«, а саме: при створенні нового запису необхідно в поле «Повна назва» копіювати назву з поля «Назва».
 41. «Виписка банку». Додали логіку заповнення атрибуту «Вид операції» при створенні сутності «Вихідне платіжне доручення».
 42. Внесли зміни в логіку проведень для сутностей «Платіжне доручення (вхідне)» та «Платіжне доручення (вихідне)». Аналітику «КЕКВ«/ «Стаття витрат» заповнювати з детальної частини.
 43. Сутність «Продаж валюти». Внесли зміни в проведення з бухгалтерського та управлінського обліку, а саме: для формування проведень враховувати значення «Кореспондуючий рахунок» та аналітик, що беруться з детальної частини Платіжного доручення, тільки першого запису детальної частини.
 44. Внесли зміни в довідник «Банки» вкладка «Налагодження виписки». Для метода обробки iFobs додано можливість експорту («Тип файлу експорту за замовчуванням«) в форматі DBF.
 45. Додали перевірку заповнення атрибуту «Курс валюти» на формі «Вихідне платіжне доручення«, а саме, при проведенні, якщо в полі «р/р організації» обрано валютний рахунок та значення атрибут «Курс валюти» = Пусто, виводити помилку.
 46. Внесли зміни в форму «Вихідне платіжне доручення». Додано новий вид операції «Повернення грошових коштів покупцю» та додано логіку проведень для нього (1-3).
 47. Доповнили умови фільтрації в атрибуті «Документ підстава». Меню вибору з «Договір/додаткова угода» додатково обмежується значенням атрибуту «Стан» = «Діючий».
 48. Для довідника «Контрагенти» та «Організації» додали можливість ввести ЄДРПОУ від 8 до 10 символів + змінено повідомлення.
 49. Внесли зміни в довідник «Розрахунковий рахунок контрагента«, а саме: знято контроль в базі даних щодо унікальності розрахункового рахунку в рамках контрагента.
 50. Внесли зміни в довідник «Види номенклатур«, а саме: додано необов’язковий атрибут КЕКВ.
 51. Внесли зміни в довідник «Організації». Зробити необов’язковим атрибут «ЄДРПОУ«, додано автогенерацію для атрибуту «Код».
 52. Внесли зміни в довідник «Розрахунковий рахунок організації». Змінили правило формування атрибуту «Опис».
 53. Внесли зміни в логіку заповнення атрибутів «Дата дії з» та «Дата погодження» довідника «Специфікації».
 54. Для довідника Рахунки обліку ТМЦ атрибут Рахунок витрат зроблено необов’язковим.
 55. Внесли зміни в довідник «Розрахункові рахунки організації». Перейменувати атрибут «Вид операції» на «Вид операції для вхідного платіжного доручення» та додано новий атрибут «Вид операції для вихідного платіжного доручення».
 56. Внесли зміни в довідники відповідно до переліку. Додано автоматичну генерацію значення в атрибуті «Код».
 57. Внесли зміни в довідник «Товарно-матеріальні цінності (ТМЦ)». Додали автоматичну генерацію значення в атрибуті «Код«, при створенні копії запису значення атрибута «Код» не копіювати.
 58. Додали функцію копіювання та видалення записів довідника «Товарно-матеріальні цінності» при відкритті довідника з вкладок «ТМЦ«, «Послуги» атрибуту «ТМЦ» («Послуга«).
 59. Додали перелік в групу Дорогоцінні метали.
 60. Розширили функціонал «гумові рядків» з урахуванням вимог необхідних для формування форми ПЗ (J0111318).
 61. Внесли зміни в бухгалтерський звіт «Аналіз рахунку». Видалили зі звіту графи «Сальдо на початок періоду» (Дт/Кт) та «Сальдо на кінець періоду» (Дт/Кт), додано строки «Сальдо на початок«, «Сальдо на кінець» з відповідною логікою заповнення.
 62. Внесли зміни в бухгалтерський звіт «Картка рахунку». В графах «Дебет«, «Кредит» рядка «К-ть» збільшити кількість знаків після коми до 6 символів.
 63. Внесли зміни в проведення сутності «Введення в експлуатацію ІНМА».
 64. Внесли зміни в форму сутності «Вибуття ІНМА«, а саме атрибут «Джерело фінансування» перенесено із Шапки в детальну частину та зроблено необов’язковим на формі Підбору партії НА. Внесено зміни в проведення по документу.
 65. Змінили логіку заповнення атрибутів «МВО» та «Підрозділ» на документах /НА/ІНМА/Розрахунків з підзвітними особами.
 66. Інтеграція з МІС. Збільшили кількість символів в транзитній БД для атрибуту «Контрагент».
 67. Інтеграція з МІС. Перейменували вкладки для сутності «Транзитні дані».
 68. Внесли зміни в логіку роботи форми «МАР таблиця видів операції».
 69. Внесли зміни в сутність «Картка ІНМА». При створенні сутності «Картка ІНМА» із сутності «Введення в експлуатацію ІНМА» значення атрибута «Назва» заповнювати з атрибуту «Капітальна інвестиція».
 70. Внесли зміни в сутність «Картка НА». При створенні сутності «Картка НА» із сутності «Введення в експлуатацію НА» значення атрибута «Назва» заповнювати значенням з атрибуту «Капітальна інвестиція».
 71. Внесли зміни в сутність «Вибуття НА«, а саме змінено поведінку сторінки «ПО» для НА з функціональним призначенням «Невиробничий».
 72. Внесли зміни в форму сутності «Вибуття НА«, а саме атрибут «Джерело фінансування» перенесено із Шапки в детальну частину та зроблено необов’язковим на формі Підбору партії НА. Внесено зміни в проведення по документу.
 73. Ввели в експлуатацію НА(ІНМА), для виду операції «Введення в експлуатацію НА(ІНМА)«: заборонити для редагування атрибути на формі «Первісна вартість» та «Сума зносу».
 74. Сутність «Вибуття НА(ІНМА)». На форму сутності додали атрибут «Висновок комісії» та додали логіку предзаповнення друкованих форм.
 75. Сутність «Введення в експлуатацію НА(ІНМА)». На форму сутності додали атрибут «Висновок комісії» та додано логіку предзаповнення друкованих форм.
 76. Внесли зміни в сутність «Введення в експлуатацію ІНМА». Додали вкладку «Дорогоцінні метали».
 77. Внесли зміни в сутність «Введення в експлуатацію НА». Додали вкладку «Дорогоцінні метали».
 78. Внесли зміни в сутність «Картка ІНМА». Додали вкладку «Дорогоцінні метали».
 79. Внесли зміни в сутність «Картка НА». Додано вкладку «Дорогоцінні метали».
 80. Внесли зміни в сутність «Додаток 2 до ПН та «Додаток 2 до ПН. Додали кнопку «Додати з» на вкладці «ТМЦ/Послуги».
 81. Внесли зміни в сутність «Взаєморозрахунки з контрагентами в 1ДФ».
 82. Внесли зміни в сутність «Взаєморозрахунки з контрагентами в 1ДФ. Налагодження». Правки по факту реалізації.
 83. Внесли зміни в форму сутності «Повернення від покупця«, а саме автоматично заповнювати атрибут «Джерело фінансування» при виборі «Документа розрахунків».
 84. На формі сутності «Повернення від покупця» змінили назву атрибутів, а саме: Вкладка Інше: «Рахунок доходів послуг» на «Рахунок вирахування з доходу» Шапка: «Прихідний документ» на «Документ розрахунків».
 85. Внесли зміни в проведення для сторінки ТМЦ сутності «Повернення від покупця«, а саме, Рахунок Дт для проведення №1 та №2 вибирати із Сторінка Інше.
 86. Внесли зміни в проведення для детальної частини вкладки Послуги сутності «Повернення від покупця».
 87. Доповнили умови фільтрації в атрибуті «До договору». Меню вибору з «Договір/додаткова угода» додатково обмежується значенням атрибуту «Стан» = «Діючий».
 88. Для сутності Договір додали логіку заповнення атрибутів «Обґрунтування» та «Предмет договору» із довідника.
 89. Для сутності «Розрахунки з покупцями» та «Розрахунки з постачальниками» на вкладках ТМЦ, Послуги та НА: змінили назву кнопки «Додати з договору» на «Додати з«, та по кнопці виводити список із вибором документу, з якого автоматично заповнюються значення детальної частини.
 90. Змінили правила відбору даних при формуванні по документу, а саме: виключили з переліку рахунків субрахунки обліку ПДВ: 6412*, 643, 644*.
 91. Додали значення «Інша» для переліку підстав укладення додаткової угоди. Внесли відповідні зміни в вибір значення атрибута «Підстава укладення додаткової угоди» сутності «Додаткова угода».
 92. Внесли зміни в сутність «Додаткова угода«, а саме: приховати (видалити) атрибут «Тип договору».
 93. Внесли зміни в сутність «Договір» та «Додаткова угода». Додано атрибут «Стан».
 94. Внесли зміни щодо заповнення атрибуту «Договір» в друкованих формах відповідно до переліку.
 95. Додали проведення з ПДВ на суму попередньої оплати для сутності «Розрахунки з постачальниками» з видом операції «Надходження товарів, робіт, послуг, НА».
 96. Внесли зміни в довідник «Специфікації виробу (послуги)».
 97. Внесли зміни в довідник «Специфікації» та «Групи специфікацій».
 98. Внесли зміни в логіку проведень за участю забалансових кількісних рахунків. Дозволити здійснювати проведення, якщо показник «Сума проведення» дорівнює «0«, у той час як інший показник «Кількість» значимий (>0).
 99. Внесли зміни в довідник «Специфікації» та «Групи специфікацій».
 100. Внесли зміни в логіку заповнення аналітики «Стаття витрат» рахунків Дт та Кт проведення сутності «Комплектація виробу (послуги)» та «Разукомплектація виробу (послуги)».
 101. Внесли зміни в форму сутності «Комплектація виробу (послуги)».
 102. Внесли зміни в форму сутності «Разукомплектація виробу (послуги)».
 103. Внесли зміни в форму сутності «Комплектація виробу (послуги)».
 104. Внесли зміни в сутність «Списання ТМЦ«, а саме: скрити атрибут «Рахунок забезпечення майбутніх витрат і платежів».
 105. Внесли зміни в логіку розрахунку суми проведення для сутностей «Переміщення ТМЦ» та «Списання ТМЦ» під час списання/переміщення залишку ТМЦ «заднім числом».
 106. Внесли зміни в друковану форму «Акт списання» сутності «Списання ТМЦ».
 107. Доповнили умови фільтрації в атрибуті «Договір». Меню вибору з «Договір» додатково обмежується значенням атрибуту «Стан» = «Діючий».
 108. Внесли зміни в сутність «Фінансове зобов’язання». Додано логіку заповнення атрибуту «р/р контрагента».
 109. Внесли зміни в форми сутностей модулю «Облік фінансування». Додано атрибут «без копійок«, додано правило введення даних щодо сум.
 110. Внесли зміни в план рахунків: змінено аналітику рахунку обліку 39 «Витрати майбутніх періодів».
 111. Внесли зміни в план рахунків: додано рахунок обліку 645 «Розрахунки по ПДВ кредит (транзит)».
 112. Внесли зміни в друковану форму сутності «Бухгалтерська проводка (Операція)».